Certyfikaty i CSR

Przywiązujemy ogromną wagę do jakości – dbamy o to, aby powierzone zadania wykonywać rzetelnie, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Właśnie dlatego tak ważna jest dla nas społeczna odpowiedzialność.

O naszym zaangażowaniu świadczy fakt, że należymy do Polskiej Izby Gospodarczej Czystości. Obecnie jesteśmy w trakcie certyfikacji "Gwarantem Czystości i Higieny", który stanowi wyróżnienie dla firm usługowych specjalizujących się w utrzymywaniu porządku.

Ponadto współpracujemy z Fundacją "Partnerstwo dla Środowiska". Zapobiegamy powstawaniu zanieczyszczeń dzięki polityce racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych i właściwej segregacji odpadów. Posiadamy również status Zakładu Pracy Chronionej. Zatrudniamy osoby niepełnosprawne, zapewniając im odpowiednie warunki do rozwoju i przełamując tym samym bariery społeczne.