CSR

Misją naszej Firmy jest nie tylko jakość wykonywanych usług, ale również dbałość o zachowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Dlatego nieodłącznym elementem zarządzania naszej firmy są działania społecznie odpowiedzialne.

Dlatego też we współpracy z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska prowadzimy działania mające na celu minimalizowanie zużycia zasobów naturalnych, racjonalną gospodarkę odpadami oraz zmniejszanie i zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska poprzez:

  • racjonalne wykorzystywanie wody i energii,
  • segregację i recykling odpadów,
  • stosowanie produktów przyjaznych środowisku,
  • edukację i popularyzowanie proekologicznych praktyk wśród pracowników.

Siedziba firmy mieści się w budynku o podwyższonej energooszczędności, posiadającym certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (PLGBC), do budowy którego zostały wykorzystane materiały budowlane o obniżonej aktywności alergicznej zalecane przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne.

Funkcjonowanie w zgodzie z otoczeniem to dla nas również niepozostawanie obojętnym na problemy społeczne. Nasza Firma od lat wpiera aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, poprzez ich zatrudnianie, uczestniczenie w programach mających na celu przełamywanie różnorakich barier społecznych i wyrównywanie szans. Obecnie uczestniczymy w nowatorskim programie „Nowy zawód – pewna przyszłość”, którego celem jest podniesienie zdolności do zatrudnienia osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy, zamieszkałych w mieście Kraków, powiecie krakowskim oraz olkuskim, realizowanym przez Grupę Edukacyjną InBIT.

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska od 1991 r. upowszechnia w Polsce rozwój zrównoważony, jako podstawę życia człowieka i nowoczesnej gospodarki.